Gemeente publiceert voornemen tot verkoop onroerende zaken in het Nobelkwartier

De gemeente is voornemens een aantal onroerende zaken in het project Nobelkwartier te verkopen aan Woongroen (voorheen Woonstichting SSW). Het doel van de voorgenomen verkoop is de ontwikkeling van woningen voor sociale en middenhuur. De gemeente is van mening dat woonstichting SSW hiervoor de enige serieuze gegadigde is.

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-465572.html voor de publicatie. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021.