Geschil bestemmingsplan Bilthoven Noord opgelost

Het college en de Stichting Planschade Bilthoven Noord hebben op 30 juni 2022 overeenstemming bereikt over de oplossing van de onbedoelde neveneffecten van het bestemmingsplan Bilthoven Noord uit 2013. Beide partijen zijn tevreden over de gemaakte afspraken. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een jarenlang slepende conflict tussen honderden bewoners van Bilthoven-Noord en de gemeente.

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “We hebben de afgelopen weken diverse keren met de Stichting Planschade aan tafel gezeten en gesprekken gevoerd die vooral heel oplossingsgericht waren en met wederzijds respect. We hebben met elkaar een mooi compromis gevonden. Een oplossing die past bij de koers die de gemeenteraad ons meegaf en bij de koers van onze coalitie. Dank aan de stichting voor hun open houding. Ik dank ook de ambtenaren en mijn voorganger, evenals partijen als VVD, PvdA en SP die dit onderwerp onder de aandacht bleven brengen bij het college. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich in deze oplossing kan vinden.”

Minder dan een maand

De onbedoelde neveneffecten worden volgens de afspraken bij recht geregeld in plaats van in de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid van het college zoals het nu in het bestemmingsplan is geregeld. We respecteren verder in alle gevallen de planologische grenzen van het oude bestemmingsplan uit 1984. Het college zal aan de raad op korte termijn daartoe een voorstel doen.

 "Door handelend optreden van deze nieuwe wethouder kon in minder dan een maand na haar aantreden het akkoord worden bereikt", aldus de heer Jonker, voorzitter van de Stichting Planschade Bilthoven Noord. “Wij zaten vrij snel na haar aantreden als gelijken aan tafel en hebben goed naar de inhoud gekeken en elkaars standpunten respectvol bediscussieerd. Als dit een voorbode is van de nieuwe bestuurscultuur dan heb ik goede hoop voor de komende jaren."