Hekken en camera’s op plangebied Schapenweide

Tot voor kort werden de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf agrarisch gebruikt. Gelet op de beoogde verkoop heeft het Rijksvastgoedbedrijf de pachtovereenkomsten met de agrariërs opgezegd. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in november 2022 hekken en camera’s bij de toegangspunten van het plangebied Schapenweide geplaatst.

Dit hebben zij gedaan om kraken van het terrein, nu het niet meer agrarisch in gebruik is, te voorkomen. De camera’s zijn enkel op het terrein zelf gericht en niet op de openbare weg.