Herbenoeming burgemeester Sjoerd Potters

In de buitengewone raadsvergadering van dinsdagavond 4 april 2023 is burgemeester Sjoerd Potters herbenoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. In het bijzijn van de raad, partner, zoon en zus en andere genodigden en ten overstaan van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, heeft hij de eed (verklaring en belofte) afgelegd. De herbenoeming is voor een termijn van 6 jaar.

Tijdens de herbenoeming werd de burgemeester toegesproken door Hans Oosters (commissaris van de Koning), Dolf Smolenaers (als loco-burgemeester), Werner de Groot (als plaatsvervangend voorzitter van de raad) en Vincent Cornelissen (inwoner van gemeente De Bilt). Hij werd geroemd om zijn bestuurlijke capaciteiten, zijn grote inzet en niet aflatende energie, werd gezien als prettige collega met humor en ook zijn betrokken en empathische kant voor de medemens werd benadrukt.   

“Nog niet klaar met mijn taak”

Sjoerd Potters is in april 2017 benoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. In de afgelopen jaren heeft hij zijn ambt als burgemeester met veel plezier bekleed maar geeft aan nog niet ‘klaar’ te zijn.

Burgemeester Potters: “Ik heb gemerkt dat door het ‘gat’ dat door de coronacrisis is gevallen, ik veel persoonlijke contacten heb gemist. Ik ben blij dat we nu weer volledig met elkaar in verbinding kunnen zijn en ik deze en nieuwe persoonlijke contacten met inwoners en ondernemers weer kan aangaan. Naast het voorzitten van de raad en college en mijn inhoudelijke portefeuille vind ik het een eer en belangrijk er voor onze inwoners en ondernemers te zijn. We wonen hier in een prachtige gemeente met elkaar. Ik vind het van meerwaarde om met het college, raadsleden, onze betrokken inwoners en ondernemers voor al onze zes kernen bij te dragen een fijne en veilige woon- en werkomgeving, voor nú én in de toekomst. Daar zal ik me weer voor 100% voor gaan inzetten.”