Het gemeentelijk verkeersmodel: mobiliteit in de toekomst

Hoe verplaatsen we ons in onze gemeente, nu en in de toekomst? Om daar inzicht in te krijgen gebruiken we verkeersmodellen. Een gemeentelijk verkeersmodel bevat informatie over bijvoorbeeld drukte, verkeersstromen en het wegennet.

Het model uit 2018 wordt op dit moment geactualiseerd. We organiseren op 3 oktober een technische bijeenkomst voor inwoners en ge├»nteresseerden op het gemeentehuis om de nieuwe versie te bespreken. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. In verband met zaalruimte en catering vragen wij u zich aan te melden via verkeer@debilt.nl.

De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Raadzaal op Jagtlust van 19:30 tot 21:00 uur. 

Over dit onderwerp wordt op 26 september ook een technische sessie met de gemeenteraad georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op debilt.raadsinformatie.nl.