Klimaatadaptatie begint in uw eigen tuin

Het klimaat is aan het veranderen. Dat merken we aan periodes van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress. Gemeenten werken daarom aan een klimaatadaptieve buitenruimte. Hoveniers vervullen een sleutelrol in deze lokale klimaatadaptatie. Gemeenten De Bilt en Zeist, Stichting Steenbreek en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden organiseerden daarom op 16 februari een online kenniscafé ‘De klimaatvriendelijke hovenier’.

Gemeenten doen al veel aan klimaatadaptatie in de openbare ruimte. Maar hoveniers komen ook in particuliere tuinen. Juist dáár is enorm veel winst te halen, door wat stenen voor groen te verruilen. Veel tuinen, ook in de groene gemeenten De Bilt en Zeist, liggen vol steen. In 2020 was zo’n 50% van het tuinoppervlak versteend. Een hovenier of groenprofessional is in de positie om mensen te adviseren en een klimaatvriendelijkere tuin aan te leggen.

Een klimaatadaptieve tuin

Waar kunt u dan aan denken? Maak ruimte voor water, door het afkoppelen van regenpijpen of het aanleggen van waterdoorlatende bestrating. Zo blijft uw tuin er in periodes van droogte of na een hoosbui nog prima uitzien. Ook droogtebestendige planten, biologisch en robuust plantgoed kunnen onderdeel zijn van een klimaatadaptieve tuin. En bomen dragen in de zomer bij aan meer schaduw. U kunt dus relatief gemakkelijk inspelen op veranderende weersomstandigheden als u een tuin ontwerpt of aanlegt. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om een label aan te vragen voor uw eigen klimaatadaptieve tuin, net als een energielabel voor uw huis. 

Subsidie en kennis

Tijdens de kennissessie vertelde Sjaak Willemstein, de duurzaamste hovenier van Nederland, over wat duurzaamheid betekent voor zijn werk als hovenier. Een veel besproken onderwerp was het werken met effectieve Micro-organismen in plaats van compost in de tuin. Hierbij verwerkt u geurloos uw eigen GFT afval in de tuin, bijvoorbeeld met een bokashi-systeem.

Tom Overgaauw, van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gaf verder een presentatie over bewonersinitiatieven rond klimaat. Wie meer wil weten over de financiering van bewonersprojecten op het gebied van water, kan terecht op de website van HDSR.

Impuls voor lokale klimaatadaptatie

Het kenniscafé trok zo’n 25 groenprofessionals en betrokken inwoners. De samenwerkende partijen hopen met het kenniscafé een impuls te geven aan de lokale klimaatadaptatie. Wethouder Brommersma: ‘Het groen in onze gemeente heeft te lijden onder klimaatverandering. Daarom nemen we klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte, zoals waterdoorlatende parkeerplaatsen, meer bomen en opslag van regenwater. Maar een groot deel van het grondgebied in de gemeente is in particuliere handen. Daarom hoop ik dat we inwoners met andere ogen naar hun tuin kunnen laten kijken: met jouw groene tuin helpt u ook de natuur en dieren in de omgeving’.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf aan de slag met klimaatadaptatie? En wilt u meer weten over de praktische mogelijkheden? Meer tips over het aanleggen van een klimaatadaptieve tuin vindt u op de pagina Operatie Steenbreek.