Kwijtschelding van belasting: komt u in aanmerking?

Als u weinig inkomen of spaargeld heeft komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van belasting. Daar geldt een regeling voor sinds september 2022. Om te zien of u recht heeft op kwijtschelding kijkt de gemeente en het waterschap naar uw inkomen en vermogen. 

Gemeente De Bilt kijkt zo ruim mogelijk naar de mogelijkheden voor kwijtschelding. We verhogen de vermogensnorm. Dat betekent dat meer mensen binnen de norm vallen. De regeling geldt voor iedereen die belastingplichtig is. 

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Via onderstaande knop kunt u op de site van BghU een verzoek indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. De website stelt u een aantal vragen over uw huishouden en inkomen. Op al deze vragen kunt u ja of nee antwoorden.  

U wordt ook gevraagd of BghU automatisch mag toetsen. Als u daar ja op antwoordt, kunnen we snel aangeven of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

De website vraagt u ook naar (scherm)prints van internetbankieren van al uw betaal- en spaarrekeningen van de laatste volledige maand. Daarom moet het saldo goed te zien zijn. Dit kunt u bij de aanvraag uploaden.

Uw voordeel: geen uitgebreid kwijtscheldingsformulier met bijlagen invullen en eerder een uitspraak voor uw aanvraag kwijtschelding.  

Vult u liever een kwijtscheldingsformulier in? Dat kan. Bij BghU kunt u op werkdagen tussen 088 - 06 40 200 een formulier aanvragen. Ook kunt u via de site www.bghu.nl een formulier downloaden.

Verzoek tot kwijtschelding indienen