Leyenseweg weer open voor alle verkeer

Na maandenlange afsluiting van de Leyenseweg in Bilthoven en recent de kruising Leyenseweg en de Soestdijkseweg is de weg weer open voor alle verkeer. Wethouder Van de Veerdonk zal op donderdag 6 juli om 11.15 uur de weg heropenen.

Herinrichting

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herinrichting van de Leyenseweg in Bilthoven. Een deel van de doorfietsroute Amersfoort – Utrecht is aangelegd en de riolering vervangen. Het wegdek is geheel vernieuwd, waterdoorlatende parkeerplaatsen aangelegd en zijn de verschillende rijroutes zichtbaar gemaakt. Via verschillende omleidingsroutes werd het verkeer omgeleid. De verkeerslichten zullen nog vervangen worden.

Participatie

De nieuwe inrichting van de Leyenseweg is samen met de aanwonenden uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten als wateroverlast, het slechte wegdek en de smalle parkeerstroken zijn meegenomen bij de herinrichting.

Toekomstbestendig

Wethouder beheer openbare ruimte, Pim van de Veerdonk, is trots op het resultaat: “in de afgelopen maanden is hard gewerkt om de Leyenseweg aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden en toekomstbestendig te maken. We hebben geprobeerd, in samenwerking met de aannemer en busmaatschappijen de overlast voor de verschillende verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken. Helaas was enige hinder niet te vermijden, maar gelukkig kon de weg eerder dan verwacht weer open. Ik dank met name de omwonenden voor het begrip en het resultaat mag er zijn”.

Beplanting

Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal bomen gekapt. Voor herbeplanting zal worden zorggedragen. Vanwege de huidige weersomstandigheden staat de beplanting in het najaar gepland.

Heropening

De wethouder zal op donderdag 6 juli om 11.15 uur de weg symbolisch heropenen. Buurtbewoners en geïnteresseerden zijn hierbij van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.