Mathildebeeldje dit jaar naar ‘coronaheldin’ Hanneke Robberegt

Op Mathildedag staan we stil bij de inwoners die zich belangeloos inzetten voor anderen in onze samenleving. Dit jaar was het thema ‘coronahelden’. Op zaterdag 2 juli heeft burgemeester Potters de genomineerde inwoners verrast met een bezoekje en bos bloemen aan huis. Het Mathildebeeldje werd dit jaar uitgereikt aan mevrouw Hanneke Robberegt. 

Mathildedag vindt zijn oorsprong in de jaarlijkse herdenking van het ontstaan van De Bilt in 1113. Het is een vaste traditie dat we op die dag stil staan bij onze vrijwilligers. Zij zijn de drijvende krachten in onze samenleving waar we absoluut niet zonder kunnen of willen.

Genomineerde ‘coronahelden’

Dit jaar was het thema ‘coronahelden’. Een aantal inwoners heeft zich enorm verdienstelijk gemaakt in de coronaperiode (of doet dat nog steeds).
Vrijwilligers Anneke Iseger en Hanneke Robberegt zijn door het Comité van aanbeveling Mathildedag genomineerd. Alle twee vrijwilligers waren een rots in de branding in de tijden van de coronacrisis en zijn dat nog steeds. 

Bijzonder verrast

Hanneke Robberegt was bijzonder verrast dat burgemeester Potters afgelopen zaterdag bij haar aanbelde met een bos bloemen en het Mathildebeeldje. Al vele jaren verricht Hanneke Robberegt samen met haar gezin enorm veel werk voor de WVT of zoals zij altijd zegt ‘voor de vereniging’.
Tijdens de coronaperiode lagen alle activiteiten lange tijd stil en heeft zij alle leden waarvan ze wist dat zij die alleen thuis waren (soms wekelijks) telefonisch contact gehouden. Dit stukje persoonlijke oprechte aandacht werd door vooral de senioren enorm gewaardeerd. Daarnaast verzorgt zij ook de ledenadministratie, bingo, kindervakantieweek, high tea en ‘eet es mee’.

Ook genomineerde Anneke Iseger zet zich belangeloos in voor haar medemens. In de coronaperiode heeft zij zich op vele manieren ingezet voor alles wat met kunst en cultuur te maken had. Op creatieve wijze weet ze – ondanks de coronabeperkingen – te denken in mogelijkheden en weet dan toch veel mensen te bereiken. Dit was ook zeker een nominatie waard!

Drijvende krachten van de samenleving

Burgemeester Potters: “Het was weer bijzonder leuk een paar vrijwilligers zo te kunnen verrassen op de zaterdagochtend. Vrijwilligers zijn echt van onschatbare waarde en drijvende krachten voor de samenleving. Ik vind het belangrijk daar bij stil te staan en aandacht aan te besteden. Door Mathildedag kunnen we hun inspanningen een gezicht en waardering geven. Ze hebben veel betekend voor mensen in de lastige coronaperiode. En dat mag gezien worden!”