Nieuwe brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven

Inwoners van het gebied dachten de afgelopen zomer mee over de nieuwe brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven. De fusiepost komt tot stand in goede samenwerking tussen de gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt. De Veiligheidsregio Utrecht verwacht de post medio 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Via een digitale enquête gaven 75 inwoners van beide kernen hun mening over het schetsontwerp, het materiaalgebruik en de landschappelijke inpassing. Er waren veel enthousiaste reacties op het ontwerp. Over de kleurstelling varieerden de meningen. Een enkeling vond het ontwerp te modern. De buitenzijde van het gebouw is op een paar kleine punten aangepast. Het grote opvallende dakraam aan de voorkant is vervangen door kleinere met glas in dezelfde kleur als de naastgelegen zonnepanelen. De daklijn aan de voorkant is aangepast aan de hoogte van de overheaddeuren en de deur aan de voorzijde is van kleur veranderd. Ook enkele opmerkingen over de verkeersveiligheid, het onderhoud en de aanplanting van groen rondom de brandweerpost worden verwerkt. De meerderheid sprak haar waardering uit over de inpassing van het gebouw in het Natura 2000-gebied.

Samenwerking

Burgemeester Sjoerd Potters is blij met de voortgang: ‘Door de goede samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, de brandweermensen van beide posten én de betrokkenheid van de omwonenden komt er een prachtige brandweerpost op een centraal gelegen en goed bereikbare plek.’

Oplevering

Momenteel is de bestemmingsplanprocedure in voorbereiding. Het ontwerp voor de  terreininrichting is bijna klaar en er wordt er gewerkt aan de constructie- en installatietechnische uitwerking. De planning is dat medio 2022 de nieuwe brandweerpost in gebruik kan worden genomen. Om gedurende de periode tot aan oplevering te voldoen aan eisen op het gebied van brandveiligheid en arbo-wetgeving, zijn op de beide bestaande locaties tijdelijke kleedruimtes toegevoegd.

Locatie

De brandweerpost komt aan de Kerkdijk 176 in Westbroek. De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht kochten de grond gezamenlijk in februari 2020. Het betreft een gedeelte van een landelijk gelegen perceel waar nu nog een verouderde ligboxstal op staat. De rest van het perceel met gebouwen blijft eigendom van de huidige eigenaar. De locatie ligt precies in het midden van het dekkingsgebied van de fusiepost. Hiermee zijn de opkomsttijden van vrijwilligers en uitruktijden van het brandweerkorps straks optimaal.