Nieuwe kinderburgemeester 2023/2024 bekend

Eind september zal gemeente De Bilt alweer voor de 4e keer een kinderburgemeester benoemen. Geïnteresseerde kinderen konden een filmpje insturen waarin ze zichzelf presenteerden. Uit de selectiegesprekken is Floris Janssen uit de kern Maartensdijk naar voren gekomen en uitverkoren om het ambt van kinderburgemeester voor het schooljaar 2023/2024 te bekleden.

Zes kinderen uit onze gemeente hebben interesse getoond voor de functie van kinderburgemeester. De selectiecommissie met daarin een raads- en een commissielid, een buurtsportcoach van MENS De Bilt, een gemeentelijk communicatieadviseur en een medewerker kabinetszaken heeft alle sollicitatiefilmpjes bekeken. Zij hebben drie kandidaten uitgenodigd om samen met hun ouders naar Jagtlust te komen voor een sollicitatiegesprek. Ook dit jaar hadden de kinderen zich weer goed voorbereid met een goede presentatie, een duidelijke motivatie en een concreet thema waar ze zich voor in willen zetten als kinderburgemeester. Floris sprong er met zijn presentatie en bevlogenheid voor zijn thema uit.

Armoede onder kinderen, een actueel thema

Floris Janssen (11 jaar) uit Maartensdijk kwam in het gesprek over als een betrokken jonge inwoner die goed kon verwoorden waarom hij het thema ‘armoede onder kinderen’ zo belangrijk vindt. Hij had al diverse ideeën hoe hij zijn thema onder de aandacht wilde brengen. Floris vindt het belangrijk om oog te hebben voor kinderen die opgroeien in gezin waar ze het niet breed hebben en wil het graag bespreekbaar te maken. Op deze manier wil hij kijken of er ook oplossingen voor te vinden zijn.

Burgemeester Potters zal in de vakantieperiode kennismaken met Floris, de voorgedragen kandidaat kinderburgemeester: “Ik vind het elk jaar weer een mooi onderdeel van mijn ambt om met een kinderburgemeester diverse officiële gelegenheden te mogen uitvoeren. Kinderen hebben vaak een eigen kijk op de wereld waar wij als volwassenen soms ook weer van kunnen leren. Ik kijk daarom weer uit naar mijn kennismaking en samenwerking met Floris. En goed dat hij een actueel thema onder de aandacht wil brengen.”

Afscheid en installatie kinderburgemeester

In 2022 werd Renske Iseger als 3e kinderburgemeester geïnstalleerd. Op donderdag 28 september zal tijdens de gemeenteraadsvergadering afscheid worden genomen van Renske. Tijdens dezelfde vergadering zal dan ook de 4e kinderburgemeester Floris geïnstalleerd worden.

Kinderburgemeesterschap

De kinderburgemeester is allereerst een vertegenwoordiger van de kinderen uit alle kernen van gemeente De Bilt. Het kinderburgemeesterschap is in 2019 van start gegaan. Daarnaast zal hij/zij met de burgemeester mee gaan naar officiële gelegenheden zoals Koningsdag, de herdenking op 4 mei, de herdenking van de Japanse capitulatie en de intocht van Sinterklaas. Ook bezoekt de kinderburgemeester de landelijke dag van de kinderburgemeester. De kinderburgemeester zal ook aan de slag gaan (met ondersteuning van de gemeente) met een zelfgekozen thema dat leeft onder de jeugd. Het ambt is voor een heel schooljaar.