Omgevingsvisie 2040. Doet u mee?

De gemeente De Bilt is een fijne plek om te wonen, werken en te ontspannen. Dit willen we in de toekomst graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Daarom is de gemeente De Bilt bezig met het maken van een Omgevingsvisie.

Een Omgevingsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de toekomst van onze leefomgeving. Met als stip op de horizon het jaar 2040.

www.doemeedebilt.nl

Voor de omgevingsvisie is een aparte website gemaakt: www.doemeedebilt.nl. Hier staat alle informatie over de onderdelen van het proces en het komende participatietraject. U kunt u hier actief meedoen en van u laten horen.