Omgevingsvisie 2040. Doet u mee?

De gemeente De Bilt is een fijne plek om te wonen, werken en te ontspannen. Dit willen we in de toekomst graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Daarom is de gemeente De Bilt bezig met het maken van een Omgevingsvisie.

Een Omgevingsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de toekomst van onze leefomgeving. Met als stip op de horizon het jaar 2040.

www.doemeedebilt.nl

Voor de omgevingsvisie is een aparte website gemaakt: www.doemeedebilt.nl. Hier staat alle informatie over de onderdelen van het proces en het komende participatietraject. U kunt u hier actief meedoen en van u laten horen.

Doet u mee?

Bijeenkomsten

Laat ons weten wat u vindt van uw leefomgeving. Wat gaat goed, wat kan beter, hoe moet de toekomst van gemeente De Bilt er uit zien? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen tijdens DE eerste maand van de Leefomgeving in april 2021.

We organiseren zes digitale bijeenkomsten. Per kern één. In de agenda op www.doemeedebilt.nl staan alle bijeenkomsten en meld u aan via omgevingsvisie@debilt.nl.

Enquête

Denk mee over uw eigen kern en vul de enquête in. Hoe ziet u uw kern in de toekomst? Waar bent u het meest trots op? Of praat mee over de verschillende thema’s.

Vul de enquête in en praat mee.

Naar overzicht