Omgevingsvisie: 'Kern van de Visie' vastgesteld

De kern van de Omgevingsvisie 2040 is op 5 december vastgesteld door het college van B&W. Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving dit voorjaar konden inwoners, bedrijven en organisaties meedenken over de toekomst van onze dorpen en het buitengebied.

Uit de enquêtes voor álle inwoners, het Inwonerpanel, de straatinterviews en de Toekomstdialoog kwam één breed gedragen voorkeursrichting naar voren. Die voorkeursrichting is nu uitgewerkt in de 'Kern van de Omgevingsvisie'.

Lees er alles over op het platform Doemeedebilt.nl.