Onderzoek naar beschermde diersoorten in gemeente

In de gemeente zijn een aantal beschermde diersoorten. Bijvoorbeeld de gierzwaluw, de huismus en verschillende soorten vleermuizen hebben een plekje bij ons gevonden. Komende tijd brengen we in kaart waar ze zitten. 

Om dit in kaart te brengen, trekken deskundige biologen er op de fiets op uit. In oranje hesjes gaan ze overdag én ’s avonds op pad om dieren te tellen. Dat doen ze in alle kernen van onze gemeente.

De gegevens die worden verzameld, zijn noodzakelijk voor het biodiversiteitsplan Soortenmanagementplan (SMP). Daarin houden we bij welke soorten waar en in welke aantallen leven. Dit is een soort nulmeting – de komende jaren wordt het herhaald om te kijken hoe het verloop van verschillende diersoorten is.

Waar nodig worden ook alternatieve verblijfplaatsen aangelegd. Daarmee bereiden we onze gemeente voor op de energietransitie. De komende jaren nemen we steeds meer afscheid van aardgas en daarvoor is isolatie van huizen nodig. Maar juist die isolatie is voor veel beschermde diersoorten bedreigend omdat ze bijvoorbeeld nesten maken in spouwmuren.

Bent u van plan te isoleren? Neem dan een aannemer in de arm die een natuurvriendelijke aanpak kiest. Meer informatie daarover vindt u op natuurvriendelijkisoleren.nl/

Heeft u interesse om de onderzoekers te helpen, bijvoorbeeld bij het tellen van vleermuizen? Meldt u zich dan aan via vleermuis@debilt.nl.