Openbaar groen in De Leijen aangepakt voor biodiversiteit

Het openbare groen in de wijk De Leijen in Bilthoven wordt gerenoveerd. Eerder deze maand is een start gemaakt met het vernieuwen van de beplanting. Bij de start van het voorjaar wordt nieuw groen aangeplant met het oog op het vergroten van de biodiversiteit. 

Veel van de beplanting in de wijk was aan vernieuwing toe. De gemeente kreeg de afgelopen jaren veelvuldig meldingen over het achterstallig onderhoud van het groen in De Leijen. Verschillende hoveniersbedrijven zijn daarom recent gestart met het verwijderen van oude beplanting. Daardoor zijn er nu veel lege perken te zien. Binnenkort worden deze opnieuw ingeplant met als doel onder meer de biodiversiteit te vergroten. Er komen dan ook verschillende planten en struiken terug die een goed onderkomen bieden voor bijen, vlinders, insecten en andere dieren. 

Groenrenovatieplan

De uitgangspunten van de groenrenovatie zijn opgeschreven in een plan. Daarbij wordt uitgegaan van hoogwaardig groen, een vergroting van de biodiversiteit, duurzame teelt van de gewassen en financiële kaders. Het plan is in 2020 tot stand gekomen in overleg met omwonenden en in de zomer van 2021 is de renovatieronde van afgelopen winter en dit voorjaar besproken. 

Bezorgdheid

Sommige inwoners van De Leijen hebben zich de afgelopen week kritisch uitgesproken over de groenrenovatie. De planning die eerder gedeeld is met onder meer de wijkraad, was slecht te lezen. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij zich overvallen voelen. Wethouder Anne Brommersma (Duurzaamheid): “Het is ontzettend vervelend dat door zo’n praktische fout van ons er onrust is ontstaan. Tegelijk moeten we niet vergeten dat we terecht veel klachten kregen van bewoners over het achterstallig onderhoud van het groen. Het was hoog tijd voor vernieuwing, daar is de natuur ook bij gebaat. Een aantal stukken in De Leijen, onder meer bij de Berlagelaan, zijn vorig voorjaar al gerenoveerd en daar kunnen we volgens mij best tevreden over zijn. Ik begrijp dat het rigoureus overkomt nu, maar ik verwacht dat we er straks blij mee zijn.”

Beplanting 

De groene vakken worden aangeplant met een groot scala aan nieuw gewas. Onder meer laurierkers, struikklimop, hulst, vlinderstruiken, bolhortensia en dwergliguster wordt geplant. Bij de samenstelling is gekeken naar een zo groot mogelijke diversiteit. Ook de aanpak van de Japanse duizendknoop, een woekerende exoot, wordt meegenomen in het plan.