Participatieproces Spoorzone Bilthoven van start

Op 31 januari 2023 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van de gemeente De Bilt het ‘Participatieplan integrale gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven’ vastgesteld. Ook heeft de raad besloten het aanvullende voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Daarmee heeft het college van B & W groen licht om te starten met het participatieproces; om samen met alle belanghebbenden een integrale gebiedsvisie voor Spoorzone Bilthoven te maken. 

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “Het college is blij met het besluit van de gemeenteraad en met een aantal aanvullende ideeën die de raad ons via moties en amendementen heeft meegegeven. Daar doen we zeker ons voordeel mee.” Zo geldt als vertrekpunt voor de planvorming en het participatieproces nu maximaal 1000 woningen en als het verkeerskundig kan minimaal 500 woningen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het toevoegen van een aantal kleinere woningen.

De gemeenteraad vindt een goede bereikbaarheid voor Bilthoven Centrum van groot belang voor de aantrekkelijkheid en het toekomstperspectief van dit gebied. Vandaar dat aan het college is gevraagd de uitkomsten van een eerder parkeeronderzoek te actualiseren. Daarnaast roept de raad het college op onderzoek te doen naar gezamenlijke woonvormen voor ouderen zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof en mogelijkheden voor een sneller proces te benutten, omdat de woningnood groot is.  

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “Natuurlijk heeft het college oog voor ieders belang. We hebben daarom ruim tijd uitgetrokken voor een zorgvuldig participatieproces.” 

Samen met inwoners, ondernemers, grondeigenaren, ontwikkelaars, winkelier- en bewonersverenigingen, jongeren, ouderen, woningzoekenden uit de gemeente, OV-reizigers, (maatschappelijke)s organisaties en andere belanghebbenden gaat de gemeente via een uitgebreid participatieproces een integrale gebiedsvisie maken. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. 

Oproep: denk en doe mee

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “We willen van het ruime Spoorzonegebied een levendige, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving maken om te wonen, te werken en elkaar te ontmoeten; dicht bij het openbaar vervoer en het (winkel)centrum Bilthoven. Het college ziet de Spoorzone als een ideale locatie voor het bouwen van 500 tot 1000 (betaalbare) woningen. Voor de woningzoekende van onze gemeente, voor jong en oud, starters en senioren, voor iedere portemonnee. We vinden het heel belangrijk voor de toekomst van onze gemeente dat we met elkaar nadenken en meedenken over de beste invulling van het stationsgebied. Daarom nodigen wij iedereen uit mee te denken en inbreng te leveren. ”

Meer informatie

Op Doemeedebilt.nl, het participatieplatform van de gemeente De Bilt, is meer informatie te vinden over hoe het participatieproces er dit jaar uit gaat ziet. U kunt zich daar aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over Spoorzone Bilthoven. 

Natuurlijk informeren we u wanneer en op welke manier u mee kunt doen aan het participatieproces. De gemeente gaat iedereen actief benaderen en informeren over de ontwikkelingen rond de gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven; en uitnodigen om mee te doen aan het participatieproces.

Meedenken kan op verschillende momenten en manieren; zowel via digitale middelen als doemeedebilt.nl als fysieke middelen. Zo richt de gemeente bijvoorbeeld een (fysiek) Informatiecentrum Spoorzone Bilthoven in.