Positief advies voor ontwerp-omgevingsvisie gemeente De Bilt

Samen met onze partners (inwoners, organisatie, provincie, waterschappen en buurgemeenten) hebben we voor onze gemeente een ontwerp–omgevingsvisie opgesteld. Hoe gaat onze leefomgeving er in de toekomst uitzien? En wat vinden wij daarin belangrijk? Daarnaast is er een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Tot 24 september 2023 hebben deze stukken ter inzage gelegen en konden er nog zienswijzen ingediend worden. Het is een wettelijke verplichting en extra kwaliteitscontrole dat deze MER getoetst wordt. De Commissie MER heeft een positief toetsingsadvies op een deel van de ontwerp-omgevingsvisie De Bilt uitgebracht en heeft deze op 17 oktober 2023 openbaar gemaakt. 

Op 3 oktober 2023 hebben de leden van de commissie het concept toetsingsadvies nader toegelicht. De commissie is in haar toetsingsadvies zeer positief over de getoetste MER-rapportage en heeft deze als goed voorbeeld voor andere gemeenten aanbevolen. De commissie heeft enkele adviezen opgenomen die in een aanvulling op de MER-rapportage kunnen worden uitgewerkt. Daarnaast heeft zij aangegeven dat een passende beoordeling in verband met Natura 2000-gebieden een aanvullende vereiste is.

Een volgende stap

Inmiddels is opdracht verleend aan het adviesbureau ANTEA om de adviezen en de aanvullende beoordeling uit te voeren en te verwerken in een aanvulling op de MER-rapportage. ANTEA heeft toegezegd dat deze aanvulling en beoordeling binnen de huidige planning kan worden opgeleverd.
Wethouder Pim van de Veerdonk: “Het is fijn dat we weer een stap verder in het proces zijn. Dit toetsingsadvies laat zien dat wij als gemeente met de gekozen aanpak voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie op de goede weg zijn. Daarnaast zijn we bijzonder verheugd met het bericht dat de toetsing in gemeente De Bilt voorbeeldig mag worden genoemd.”

Toetsingsadvies te lezen op doemeedebilt.nl en op commissiemer.nl

Het toetsingsadvies is op onze site www.doemeedebilt.nl te lezen. De indieners van zienswijzen zullen we via een mail hier ook van in kennis stellen.

Meer informatie

U leest alles over de ontwikkelingen rond de Omgevingsvisie op www.doemeedebilt.nl. Ook het participatieverslag van de vorige participatierondes is terug te vinden op deze website.  

Achtergrond

Stap voor stap werken wij samen met inwoners, organisaties, provincie, waterschappen en buurgemeenten toe naar een breed gedragen toekomstvisie voor onze gemeente. Bij het inrichten van de leefomgeving is het belangrijk een goede balans te vinden tussen verschillende opgaven op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid en verkeer, maar ook recreatie, erfgoed, groen, landschap en gezondheid. Al deze onderwerpen komen aan de orde in de Omgevingsvisie De Bilt 2040.