Project ‘Samen Een Thuis’ gestart

Voor mensen die uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is voortaan een nieuw woonalternatief beschikbaar in de gemeente De Bilt. De overgang van begeleid naar zelfstandig wonen is vaak een grote stap. Om die stap kleiner te maken, kunnen zij voortaan als twee alleenstaanden vanuit een beschermde woonvorm in één huis gaan wonen. Op dinsdag 8 maart ondertekenden Anne Brommersma (wethouder De Bilt), Ineke van Hooff (bestuurder Kwintes) en Danny Visser (directeur-bestuurder Woongroen (voorheen Woonstichting SSW)) het samenwerkingscontract voor het ‘Samen Een Thuis’ project, dat dit mogelijk maakt.

Met het project ‘Samen Een Thuis’ (SET) spannen gemeente, Woongroen en Kwintes zich in voor stabiele huisvesting met begeleiding voor dak- en thuislozen. Het project maakt onderdeel uit van regionale samenwerking om meer woningen en ondersteuning te realiseren voor deze specifieke doelgroep, het programma Eerst een Thuis. Wethouder Anne Brommersma: “We zijn op zoek gegaan naar slimme mogelijkheden om de kansen voor deze doelgroep te vergroten. Dankzij de samenwerking met Kwintes en Woongroen, kunnen we deze mensen een nieuw thuis met goede begeleiding bieden.”

Spannend

Het SET project voegt een optie voor huisvesting toe, omdat twee mensen onder één dak kunnen gaan wonen als dit bij de situatie en de personen past. Want de overgang van begeleid naar zelfstandig wonen is voor een deel van de mensen een spannende verandering. Ineke van Hooff: “Kwintes zorgt voor goede begeleiding van mensen die de Maatschappelijke Opvang verlaten. Als een duo samen in één huis kan wonen, zijn ze niet opeens alleen. En ze kunnen elkaar versterken in hun dagelijkse structuur en hun netwerken. Dit zorgt ook voor meer deelname aan het sociale leven en vergroot het succes van weer zelfstandig wonen. Uiteraard onderzoeken we vooraf zorgvuldig voor wie deze vorm van wonen geschikt is.”

Passend aanbod woningen

Mensen uit MOBW stromen doorgaans door naar kleine betaalbare woningen, zoals tweekamer appartementen of studio’s. Deze zijn beperkt beschikbaar en zijn ook bedoeld voor andere groepen woningzoekenden, zoals jongeren en statushouders. Danny Visser: “SSW (nu Woongroen, red.) werkt graag mee aan dit SET project, omdat we er als corporatie juist zijn voor de mensen die moeite hebben om zelfstandig een woning te bemachtigen. Met dit project willen we de kans vergroten dat mensen duurzaam zelfstandig kunnen wonen in een reguliere huurwoning. Bijkomende voordelen zijn dat we met één woning twee mensen blij kunnen maken en dat we onze kleinere woningen beschikbaar houden voor andere doelgroepen, zoals jonge starters.”