Provincie trekt ontheffing Wet natuurbescherming Utrechtseweg 341 in

Het college van B & W heeft kennisgenomen van het besluit van de provincie Utrecht over het ingediende bezwaar op de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming voor de Utrechtseweg 341. De provincie heeft deze ontheffing in maart 2022 verleend aan projectontwikkelaar Verwelius voor het woningbouwplan aan de Utrechtseweg 341. Met het besluit op het bezwaar wordt deze ontheffing voor het woningbouwplan ingetrokken. 
Er ontbreekt een onderbouwing dat een plan buiten het leefgebied van de beschermde soorten financieel niet haalbaar is. 

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “We zijn met Verwelius sinds december 2022 bezig een nieuw voorstel uit te werken. We willen daarom graag snel aan tafel met Verwelius, de provincie en daarna met belanghebbenden als natuur- en milieuorganisaties om te kijken wat er binnen de geldende kaders mogelijk is. Ik heb de projectontwikkelaar het afgelopen jaar ervaren als mensen die open staan voor de inbreng van anderen. We willen vooruit. We willen woningen en we willen graag iets moois maken van het voormalige Hessingterrein, en dit alles met respect voor de natuur.”

Woningbouwplan 2021

Voor alle duidelijkheid: het besluit van de provincie heeft betrekking op het woningbouwplan dat dateert van november 2021. Voor dit woningbouwplan heeft de gemeenteraad in januari 2022 besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen. Zonder deze ontheffing kan de projectontwikkelaar het woningbouwplan van november 2021 niet realiseren. Ook al was het bestemmingsplan wel vastgesteld. Tegen het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan heeft de projectontwikkelaar beroep ingesteld. De beroepsprocedure loopt nog. 

Daarnaast heeft het besluit van de provincie gevolgen voor het nieuwe voorstel dat ontwikkelaar en gemeente op dit moment uitwerken. Voor dit voorstel is ook een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.

De projectontwikkelaar kan nog in beroep gaan tegen het besluit van de provincie.