Reactie De Bilt op brief windmolens provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft in de provincie Utrecht de meest kansrijke gebieden voor windenergie vastgesteld. In de gemeente De Bilt gaat het om een gebied met drie plekken in het zuiden van de kern De Bilt, tussen de A28, de Universiteitsweg en de Utrechtseweg.  

Deze locaties zijn in lijn met het besluit van onze gemeenteraad met betrekking tot de bijdrage van gemeente De Bilt aan de Regionale Energiestrategie (RES), waarin staat dat gemeente De Bilt onderzoek gaat doen naar locaties voor windenergie langs de A28.

Milieueffecten

Een onderdeel van dit onderzoek is het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage (plan MER). Een plan MER onderzoekt de milieueffecten en levert informatie ten behoeve van keuzes en besluiten. De provincie Utrecht heeft dit onderzoek nu opgeleverd, aangevuld met het advies van een Provinciaal burgerforum dat heeft geleid tot het aanwijzen van meest kansrijke locaties voor het opwekken van windenergie.

Duurzame toekomst

Wethouder Krischan Hagedoorn (Duurzaamheid): 'Ik ben blij dat we nu meer duidelijkheid hebben over wat geschikte locaties zouden kunnen zijn. De Provincie is naarstig op zoek naar plekken voor de opwek van windenergie. Wij willen ook ons steentje bijdragen voor een duurzame toekomst. 
De mogelijkheden voor deze locaties zullen we verder onderzoeken. Het college van B&W besluit binnenkort hoe die procedure eruit gaat zien.'