Samen actief: volop activiteiten voor jeugd en jongeren

De coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd. We kunnen weer uitgaan, elkaar ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Eén van de leeftijdsgroepen die het in de coronacrisis flink te verduren heeft gehad is de jeugd en jongeren. Veel activiteiten die zo belangrijk zijn voor deze doelgroep hebben voor lange tijd stil gestaan. De komende weken, inclusief de meivakantie maar ook de maanden daarna, staan er daarom tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting op de agenda.

In het voorjaar van 2021 hebben de maatschappelijke partners en de gemeente de handen ineen geslagen en een crisis en herstelplan corona opgesteld: een plan om de samenleving weer een duwtje in de rug te geven en onze inwoners weer met elkaar te verbinden, te laten sporten en cultureel te laten beleven. Op allerlei terreinen wordt hier nu uitvoering aan gegeven.

Samen actief

Onder de slogan ‘Samen actief’ zijn er veel activiteiten georganiseerd door diverse maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen. Zo organiseert bijvoorbeeld de Rovers Crofts Scouting groep op zaterdag 23 april een activiteitendag die gratis is voor alle kinderen en jongeren in de gemeente. De week daarop staat Koningsdag op vijf locaties in de gemeente centraal. Maar ook vóór en na Koningsdag zijn er sport- en cultuuractiviteiten. Ook is de inschrijving voor de KinderVakantieWeek, die plaatsvindt in de eerste week van de zomervakantie, geopend. Deze activiteit wordt georganiseerd door WVT in samenwerking met Stichting Leergeld De Bilt. De buurtsportcoaches en cultuurcoach zijn vaak aanwezig tijdens deze activiteiten en organiseren zelf ook activiteiten.

Voor al deze activiteiten wordt vanuit het crisis- en herstelplan corona een bijdrage geleverd. Alle activiteiten, verspreid over onze kernen, zijn te vinden op www.actiefindebilt.nl. Hier kunnen kinderen en jongeren zich direct opgeven, ook voor activiteiten in andere kernen. Daarnaast worden jongeren uitgenodigd om zelf activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Zij kunnen zich hiervoor melden bij de jongerenwerker Erwin de Boer (e.deboer@mensdebilt.nl)

Sjors Sportief & Sjors Creatief

Afgelopen woensdag is ook een aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen van Sjors Sportief & Sjors Creatief op de basisschool ’t Kompas in Westbroek door wethouder Smolenaers samen met de buursportcoaches van MENS De Bilt en het KunstenHuis Idea. Het initiatief Sjors Sportief & Sjors Creatief is een manier om de jeugd gratis (of heel voordelig) kennis te laten maken met diverse sporten en cultuuractiviteiten. Een ideale manier om kinderen te laten bewegen en hun talenten verder te laten ontwikkelen. Wethouder Smolenaers: “Het boekje staat vol met inspirerende, leuke activiteiten. Of je nu wil voetballen of viool spelen, dansen, robots van lego wil maken, of zelf je eigen bloemen of planten wil kweken. Altijd gezellig met elkaar, ook met kinderen van andere scholen en dorpen. En het mooie is: Iedereen kan meedoen.”
Ook voor gezinnen met een kleine beurs zijn er mogelijkheden om kinderen aan de activiteiten mee te laten doen via de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. 

Volledige programma op www.actiefindebilt.nl

Alle activiteiten voor de jeugd en jongeren staan op de website www.actiefindebilt.nl

Hier kan gezocht worden verschillende selectiecriteria als locatie, activiteiten, datum en leeftijd. De coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd. We kunnen weer uitgaan, elkaar ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Eén van de leeftijdsgroepen die het in de coronacrisis flink te verduren heeft gehad is de jeugd en jongeren. Veel activiteiten die zo belangrijk zijn voor deze doelgroep hebben voor lange tijd stil gestaan. De komende weken, inclusief de meivakantie maar ook de maanden daarna, staan er daarom tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting op de agenda.

Op de pagina Samen actief in De Bilt is overige info te lezen over de activiteiten uit het crisis- en herstelplan corona.