Samenwerking in hybride teams: Wmo sneller en integraler opgepakt in gemeente

Ondersteuning, zorg en welzijn wordt flink vernieuwd in gemeente De Bilt. Door de nieuwe samenwerking tussen Jayda CC, Boerderij De Toekomst en Coachia ontstaat een unieke aanpak voor mensen met bijvoorbeeld GGZ- en psychosociale klachten of met lichamelijke beperkingen. Cliënten hebben nu te maken met 1 partij in plaats van verschillende en er is aandacht voor een integrale aanpak van de problemen. 

Wethouder Krischan Hagedoorn tekende maandag 14 oktober 2022 het contract voor de samenwerking met deze 3 zorgondernemers. Hagedoorn: “Mensen met een zorgvraag zijn flink geholpen met deze nieuwe aanpak. Het haalt flink wat bureaucratie uit de Wmo en we kunnen sneller de juiste hulp bieden. Ik ben blij dat we dit kunnen bieden aan onze inwoners.”

Maatschappelijke ondersteuning

De hybride teams bieden zorg in het Wmo-veld. Daaronder valt onder meer GGZ, gedragsproblematiek, woonbegeleiding, maatschappelijke opvang, lichamelijke beperkingen, verslavingszorg, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, depressie en trauma. Door stevige samenwerking in het hybride team kan sneller de juiste zorg geboden worden en hoeven cliënten niet steeds bij een andere partij aan te kloppen. 

Themadagen

Vanuit de hybride teams wordt ook ingezet op preventie. Daartoe wordt 12 keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over wonen, zingeving, verslaving, bewegen of eenzaamheid. Het doel is het voorkomen van nieuwe problematiek of verergering van bestaande problematiek.