Snel meer duidelijkheid nodig over financiële vergoeding voor invoering Omgevingswet

Er moet snel meer duidelijkheid komen over de financiële vergoeding die gemeenten krijgen voor de invoering van de Omgevingswet. Gemeente De Bilt en zes andere gemeenten hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgeroepen met die boodschap naar het Rijk te gaan. Het is van groot belang dat eerder toegezegde financiële middelen zo snel mogelijk beschikbaar komen. Gebeurt dat niet, dan komen de gemeentelijke dienstverlening en een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet in het geding.

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. De wet bundelt 26 bestaande wetten die gaan over de fysieke omgeving, ofwel de ruimte waarin we wonen en werken. Voor inwoners en bedrijven wordt het daarmee makkelijker een ruimtelijk plan uit te voeren, zoals het bouwen van een huis of een bedrijfspand. Er zijn minder regels, minder benodigde vergunningen, aanvragen worden sneller beoordeeld en de aanvrager kan terecht bij één digitaal Omgevingsloket.

Kosten maken voor invoering

Gemeenten in Nederland werken momenteel hard om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet 1 januari 2024 probleemloos van start kan gaan. Daarvoor is geld nodig, bijvoorbeeld voor de aanschaf van software en het aannemen van extra ambtenaren. De Rijksoverheid heeft eerder financiële middelen toegezegd via het Gemeentefonds voor de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende transitiekosten. Een deel daarvan is al beschikbaar gesteld, maar van het resterende gedeelte is onduidelijk of en wanneer dat beschikbaar komt.

Snel duidelijkheid nodig over eerder toegezegde middelen

De zeven gemeenten roepen de VNG nu op het Rijk te verzoeken vóór 1 juli te bevestigen dat de eerder toegezegde middelen ook daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld in het Gemeentefonds. Wethouder Anne Marie ’t Hart: “We hebben de motie als college van gemeente De Bilt ingediend omdat het ook voor onze eigen begroting belangrijk is dat we snel duidelijkheid hebben. Anders komt een goede invoering van de Omgevingswet echt in gevaar.”

Motie door leden van VNG aangenomen

In de woensdag aangenomen motie staat ook dat veel gemeenten het loket voor nieuwe ruimtelijke initiatieven waar een bestemmingsplan voor nodig is nu al hebben gesloten, omdat het ontwerp hiervoor niet meer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage kan.

Gemeente De Bilt en de zes andere gemeenten (buurgemeenten Bunnik en Utrechtse Heuvelrug, maar ook Heerenveen, Waterland, Roermond en Castricum) deden hun oproep via een motie tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG, gisteren in Groningen. Er waren ook veel steunbetuigingen van de M50 gemeenten en de G6. Die motie werd door de leden van de VNG aangenomen.