Start werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek – Tienhoven

Op woensdag 23 maart hebben burgemeester Potters van gemeente De Bilt en burgemeester Reinders van gemeente Stichtse Vecht met het slopen van een muur het startsein gegeven voor de werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek – Tienhoven.

De muur maakte onderdeel uit van een oude ligboxstal die moet wijken voor de nieuwe fusiebrandweerpost. Een brandweerpost van twee gemeenten: Stichtse Vecht en De Bilt. 

Fusiebrandweerpost

Beide gemeenten hebben nu een brandweerpost die niet meer voldoet aan de huidige eisen zoals die aan brandweerposten worden gesteld. Dat zijn de posten in Tienhoven en in Westbroek. Daarom hebben beide gemeenten besloten om gezamenlijk één nieuwe fusiebrandweerpost te bouwen.

Burgemeester Potters van gemeente De Bilt: “Het is een redelijke unieke situatie dat we met twee gemeenten één brandweerpost gaan bouwen. We zijn er heel trots op dat we dit samen gaan realiseren. Een mooi samenwerkingsproject en goed voor onze kern Westbroek om straks een moderne en, heel belangrijk, een energie-neutrale brandweerpost te hebben.”

Ideale locatie

De post komt op het perceel naast Kerkdijk 176 in Westbroek. Dat ligt precies in het midden van de dekkingscirkel die door de Veiligheidsregio Utrecht is aangegeven. Hiermee zijn de opkomsttijden van vrijwilligers en uitruktijden van het brandweerkorps straks optimaal.

Bijzonder in meerdere opzichten

Burgemeester Reinders van gemeente Stichtse Vecht: “Deze post is in meerdere opzichten bijzonder. De ligging, een fusiepost tussen twee korpsen en gemeenten en het bijzondere gebouw waarin ruimte is voor een Tankautospuit en met ruimte voor twee volwaardige voertuigen. Daarnaast is er vanaf de etage een mooi uitzicht over een uniek stukje natuur aan de achterzijde en aan de voorzijde uitzicht over de lintbebouwing van Westbroek. En natuurlijk energieneutraal uitgevoerd, een post die voldoet aan de laatste eisen en wensen.”

Start bouw na zomervakantie

Met het bouwrijp maken van het terrein en het slopen van de ligboxstal is de uitvoering begonnen. Voor het bouwen van de brandweerpost start komende periode  de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren. Naar verwachting start de bouw na de zomervakantie en zal ongeveer 9 maanden duren.