Storing op rioolwaterzuivering De Bilt

Door een storing afgelopen weekend bij de rioolwaterzuivering in De Bilt is er rioolwater in het oppervlaktewater gestroomd. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) adviseert om op de route Biltse Grift - Weerdsingel contact met het water te vermijden. Dit advies geldt zowel voor mensen als voor honden. 

Kijk voor meer informatie op de website van HDSR.