Uitbreiding Mathildedag: voor álle vrijwilligers

Jaarlijks vieren we half maart Mathildedag. Deze speciale dag staat altijd in het teken van vrijwilligers. Eerder konden inwoners alleen vrijwilligers nomineren in een specifiek thema maar dit wordt uitgebreid. We zijn blij met álle vrijwilligers en willen dit uitdragen door de mogelijkheid te bieden om naast het gekozen thema ook vrijwilligers in het algemeen aan te melden. De gemeente vindt álle vrijwilligers drijvende krachten in onze samenleving waar we absoluut niet zonder kunnen of willen. Zij verdienen daarom onze waardering. Dit jaar vieren we Mathildedag op woensdag 15 maart. 

Thema ‘hulp voor vluchtelingen en ontheemden’ maar ook vrijwilligers ‘in het algemeen’

Dit jaar is het thema ‘vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen of ontheemden’. Een aantal inwoners heeft zich de afgelopen tijd enorm verdienstelijk gemaakt door mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, verder te helpen in onze gemeente. Dit is waardevol werk zodat deze vluchtelingen en ontheemden weer een perspectief krijgen en wegwijs gemaakt worden in onze samenleving.

Naast dit goede werk hebben we nog veel meer inwoners die zich als vrijwilliger inspannen. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een mantelzorger of een vrijwilliger van welzijnswerk of bij een sportvereniging. Ook deze vrijwilligers willen we graag in het zonnetje zetten. 

Beoordeling door Comité Mathildedag

Het Comité Mathildedag zal alle aanmeldingen beoordelen en komen tot een aantal nominaties. De genomineerde vrijwilligers zullen op feestelijke wijze onthaald worden door burgemeester Potters op Jagtlust. Er zal een Mathildeprijs worden uitgereikt aan de vrijwilliger ‘algemeen’ en een vrijwilliger vanuit het gekozen thema. 

Burgemeester Potters: “Eén van onze inwoners gaf ons aan het jammer te vinden dat alleen vrijwilligers in een bepaald thema aangemeld konden worden. Er zijn jaarlijks zoveel andere waardevolle vrijwilligers in onze samenleving die het ook verdienen om in het zonnetje gezet te worden. En deze inwoner heeft een goed punt. We zien meerwaarde in deze suggestie en honoreren daarom graag de inbreng van deze inwoner.”

Aanmelden

Kent u een vrijwilliger die zich als vrijwilliger inspant? Of in het bijzonder als hulp voor vluchtelingen of ontheemden verdienstelijk heeft gemaakt? Meld deze vrijwilliger dan vóór 20 februari aan in een e-mail naar Annemiek Bovée, a.bovee@debilt.nl (kabinet van de burgemeester).

Vermeld in de e-mail de volgende gegevens: naam en contactgegevens van aanbrenger (adres, telefoonnummer en e-mailadres); naam en contactgegevens van vrijwilliger (adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de motivatie waarom deze vrijwilliger in het zonnetje gezet moet worden. Meer informatie vindt u ook op www.debilt.nl/mathildedag.