Varianten Spoorzone Bilthoven klaar, gemeenteraad aan zet

Na grondig studeren en participeren zijn er twee ontwikkelrichtingen voor de Spoorzone Bilthoven opgesteld: variant A en variant B.  De gemeenteraad van De Bilt gaat uit deze varianten een voorkeursvariant kiezen. Hoe zien de varianten eruit? Waarin verschillen ze van elkaar? 

Nederland heeft keihard woningen nodig, en De Bilt is daarop geen uitzondering. De Spoorzone is een uitgelezen plek om die woningen te bouwen, aldus wethouder Anne Marie ‘t Hart. “Dichtbij het openbaar vervoer en het levendige centrum van Bilthoven. We kunnen de Spoorzone van bedrijventerrein transformeren tot een mooi en levendig woon-werkgebied. Met nieuwe woningen, maar ook met nieuwe voorzieningen en een mooie openbare ruimte met meer groen.” 

Participatie gaat verder

De twee varianten zijn een product van grondige studie. Gemeentelijke vakmensen werkten daar hard aan, maar er werd ook kennis en ervaring ingehuurd van gerenommeerde bureaus op het gebied van onder andere verkeer, financiën en stedenbouw. Daarnaast speelde de participatie een grote rol. Een intensief proces, dat in april van dit jaar begon. Wethouder ’t Hart: “We hebben heel veel zinvolle input opgehaald. Een deel daarvan is overgenomen, een deel niet. Daarover hebben we steeds transparant gecommuniceerd. Maar de participatie is nog niet afgelopen. Bij het opstellen van de gebiedsvisie, de volgende stap, kan iedereen weer meedenken. Het laatste woord is nog lang niet gezegd.” 

Meer ambities

Beide varianten gaan uit van ruime bandbreedtes. In de volgende fase wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt, ingevuld en doorgerekend, wat weer tot aanpassingen zal leiden. In variant A komen er in de Spoorzone 700 tot 850 woningen bij. Deze behoudende variant krijgt meer traditionele bouwblokken, zodat de bouwhoogtes lager kunnen worden gehouden. Dat levert wel minder groen op dan variant B. Daar worden 850 tot 1.000 woningen voorgesteld in een hogere en compactere bebouwing, met meer ambities voor groen, openbare ruimte en duurzaamheid. 

Goede aansluiting

In beide varianten staat een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing van de woningen voorop. Hogere woongebouwen staan alleen op plekken waar de openbare ruimte dat aankan, achter in het gebied. Er wordt trapsgewijs afgebouwd naar de bestaande bebouwing, zodat daarmee een goede aansluiting is. In de A-variant is de maximale bouwhoogte op enkele plekken 6 lagen, in de B-variant op een enkele plek 9 lagen. “Je kunt in beide varianten hetzelfde aantal woningen ook in lagere gebouwen kwijt,” legt de wethouder uit. “Maar dan moet je de bebouwing verspreiden langs wegen en straten en breder maken. Dat gaat ten koste van het groen. In de participatie kwam duidelijk naar voren dat de meeste mensen liever hogere gebouwen en meer groen hebben dan andersom.” 

Mooi park

Meer woningen betekent meer grondopbrengsten en dus meer geld om in de kwaliteit van het gebied te steken. Zoals in de kwaliteit van de openbare ruimte, de herinrichting van de openbare weg en duurzaamheid. Ook in variant A wordt de openbare ruimte rondom en tussen de nieuwe gebouwen opgeknapt, maar in variant B is daar meer geld voor. Denk aan een mooi park met zichtbare wateropvang, planten en bomen en prettige verblijfsplekken. 

Wat betreft de inrichting van de openbare weg: in variant A worden wijzigingen doorgevoerd zodat de verschillende verkeerstromen overzichtelijk en veilig verwerkt kunnen worden. In variant B kan de gemeente, dankzij de hogere grondopbrengsten, verder gaan. Denk aan parkeerplaatsen buiten het zicht in gebouwde voorzieningen, de weg herinrichten tot ‘auto te gast’, maar ook het vernieuwen van rotondes.  

Snel aan de slag

Nu is de gemeenteraad aan zet. Die gaat uit de twee varianten een voorkeursvariant kiezen. Daarna gaat het werk en de participatie verder, want de voorkeursvariant moet worden uitgewerkt tot een gebiedsvisie. “Laten we snel aan de slag gaan. Onze inwoners hebben die woningen hard nodig. Ik denk dat het heel mooi kan worden, een plek om trots op te zijn. Juist omdat inwoners zo meedenken. Vorige week kreeg ik van een groep inwoners een eigen schets, die we met de projectgroep gaan bekijken. Erg mooi! Er is nog veel ruimte voor deze en andere participatie in de volgende fase. Ik ben benieuwd welke keuze de gemeenteraad zal maken.” 
 
Het raadsvoorstel met de twee varianten is te vinden op debilt.raadsinformatie.nl