Vastgoedsector in gemeente De Bilt aangespoord om misstanden te melden

Meld Misdaad Anoniem start samen met de gemeente De Bilt en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in gemeente (of kernen van gemeente) De Bilt kunnen panden worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf.

De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. 

Samenwerking Meld Misdaad Anoniem en gemeente

Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. Meld Misdaad Anoniem biedt dan uitkomst om criminele besmetting van de branche te voorkomen. In de campagne gaan Meld Misdaad Anoniem en de gemeente actief samenwerken met de sector door informatie en artikelen te verspreiden en presentaties te verzorgen. Via een online strategie en e-learning zien mensen waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd. 

Impact op de gemeente en branche

Burgemeester Potters van de gemeente De Bilt benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit: “De versterkte aanpak van ondermijnende criminaliteit is een speerpunt in het gemeentelijke integrale veiligheidsplan. We moeten niet naïef zijn: ook in onze gemeentelijke vastgoedsector lopen we het risico dat er activiteiten plaatsvinden die het strafrechtelijke daglicht niet kunnen verdragen. Dat kan de sector een slechte naam bezorgen en is ook schadelijk voor bonafide ondernemers en onze samenleving. Ondermijnende activiteiten passen niet bij goed ondernemerschap en bedreigen de veiligheid en het woonklimaat in een fijn dorp. Het is daarom belangrijk dat inwoners en ondernemers weten hoe te handelen als zij een verzoek uit het criminele circuit krijgen en hiervan melding maken. We zullen hier samen met onze partners ferm tegen blijven optreden. Maar daar hebben we uw hulp hard bij nodig.”

Melden helpt!

Vorig jaar is de campagne al in tientallen gemeenten uitgevoerd. In deze gebieden werd 30% meer gemeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten waaronder ook de gemeenten Bunschoten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist.

Meer informatie vindt u op de campagnepagina van Meld Misdaad Anoniem