Vernieuwing Sperwerlaan: uitkomsten bespreking voorlopig ontwerp in februari

De Sperwerlaan in Bilthoven wordt vernieuwd vanaf het najaar van 2024. In oktober heeft de gemeente het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan omwonenden. Dat heeft zo’n 50 reacties en vragen opgeleverd. In februari is de volledige beantwoording klaar en wordt deze gepubliceerd op debilt.nl/sperwerlaan

Veel opmerkingen en vragen van inwoners gaan over de snelheid van het verkeer en de veiligheid van voetgangers. Om de snelheid nog meer te remmen wordt er een extra plateau aangelegd bij de Bosuillaan. We vergroten de veiligheid van voetgangers door veilige oversteekplaatsen te maken. Er komt een oversteek met zebrapad bij de Kwinkelier. Daar werd door omwonenden voor gekozen tijdens de online stemronde eind vorig jaar. 

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep ingesteld van 15 vertegenwoordigers uit de omgeving. Zij denken met de gemeente mee over de laatste verbeteringen in het ontwerp, over omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden en bijvoorbeeld over een nieuwe plek voor het kunstwerk dat nu op de rotonde staat. 

Planning

De volledige planning vindt u op de projectpagina. In het kort: 

  • Februari 2024: publicatie reactienota. Dit is de beantwoording van de vragen over het voorlopig ontwerp
  • In maart/april 2024 organiseren we een informatieavond over het definitieve ontwerp, inclusief het beplantingsplan om de biodiversiteit te versterken. 
  • In het najaar starten we samen met de aannemer met de BouwApp. Via deze app kunt u op uw mobiele telefoon de werkzaamheden volgen.