Vervolg participatieronde 2 Spoorzone Bilthoven van start

Op 14 september 2023 krijgt de participatie Spoorzone Bilthoven een vervolg met een teken- en ateliersessie. Dan gaan bewoners- en belangengroepen samen met de gemeente, participatiebureau Tertium en stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons verder werken aan het opstellen van varianten voor de gebiedsvisie.

De gemeente gaat het stationsgebied van Bilthoven transformeren naar een mooi en levendig woon-werkgebied. In een participatieproces dat drie ronden beslaat krijgen inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid daarover mee te denken. Ronde 1 bestond uit het ophalen van wensen en idee├źn; deze fase is voor de zomer afgerond. Toen werd ook gestart met ronde 2 van het participatieproces, dat moet resulteren in twee varianten. Hieruit gaat de gemeenteraad in december een voorkeursvariant kiezen. Deze wordt uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2024 uitgewerkt tot een gebiedsvisie met stedenbouwkundig plan.

Meerdere ateliersessies

Naast de ateliersessie van 14 september is ook in oktober een ateliersessie over de varianten gepland. Ook komen er ateliersessies specifiek over mobiliteit in de Spoorzone. Ronde 2 van de participatie wordt afgesloten met een gebiedsconferentie, waarschijnlijk in november. Nadere informatie over deze bijeenkomsten volgt nog.

Deelnemers ateliersessie

Voor de ateliersessie van 14 september zijn opnieuw de deelnemers aan de eerdere workshop van 18 april 2023 uitgenodigd. Dit zijn (vertegenwoordigers van) bewonersverenigingen van de omliggende wijken, de ondernemersvereniging en diverse belangenverenigingen (huurdersvereniging, natuurorganisatie, reizigersvereniging, fietsersbond en dergelijke). Deze groepen worden aangevuld met ongebonden experts, ondernemers en bewoners. Daarnaast heeft een aantal bewoners zich tijdens de gebiedsconferentie van 4 juli 2023 aangemeld.

Middagsessie

Wie ook wil meedenken kan zich aanmelden voor de inloopbijeenkomst 's middags. Deze vindt 14 september 2023 plaats van 16.00 tot 19.00 uur in het informatiecentrum, Julianalaan 1 in Bilthoven. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden op www.doemeedebilt.nl/spoorzone. Dit kan tot en met uiterlijk woensdag 6 september 2023  Wie wil meedenken kan dat ook doen op de openbare gebiedsconferentie van november.