Voorkom brand in de natuur

Wist u dat natuurbranden meestal ontstaan door menselijk handelen? De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vertelt u daarom wat u kunt doen om een brand in de natuur te voorkomen. Omdat in onze gemeente ook veel bosgebied is, delen wij deze boodschap natuurlijk graag met u.

Het risico op een natuurbrand is altijd aanwezig, maar in de lente en zomer neemt de kans toe door droogte.Op een informatiepagina op de website geeft de VRU informatie over hoe u een natuurbrand kunt voorkomen, maar ook hoe u uzelf en anderen in veiligheid kunt brengen als er een natuurbrand is.

Hoe voorkomt u brand?

Enkele tips om een natuurbrand te voorkomen:

  • Parkeer niet in hoog gras. Een hete uitlaat kan brand veroorzaken.
  • Blokkeer geen toegangswegen. Geef hulpdiensten de ruimte.
  • Gebruik alleen speciale picknick- en vuurplaatsen. Check altijd bij de terreinbeheerder of u vuur kunt maken.
  • Gooi glas en ander afval in de daarvoor bestemde bakken. Glas is vaak de oorzaak van natuurbranden.
  • Rook niet in de natuur.

Op de pagina 'Voorkom brand in de natuur' vindt u nog veel meer tips. De VRU vertelt u daar bijvoorbeeld ook over wat u in uw huis en tuin kunt doen om brand te voorkomen. En wat u kunt doen als er wel brand ontstaat.