Wethouder Hagedoorn neemt vragen over aardgasvrije wijk Brandenburg West in ontvangst

Het Buurtinitiatief Brandenburg West heeft maandag 24 april een lijst met vragen over de energietransitie in hun wijk aan wethouder Krischan Hagedoorn (Duurzaamheid) overhandigd. 

In Brandenburg West wordt gewerkt aan plannen voor een aardgasvrije wijk. Er is 4 miljoen rijkssubsidie toegekend voor een bronnet. Met warmte uit de waterzuiveringsinstallatie vlakbij kunnen de huizen in de wijk verwarmd worden. Daarvoor zijn verschillende aanpassingen nodig in de openbare ruimte en bij mensen thuis. Voor deze duurzame aanpak moeten nog veel stappen worden gezet. 

Vragen

Inwoners van de wijk hebben veel vragen. Ze hebben deze vragen in de wijk opgehaald en deze op 24 april aangeboden. Wethouder Hagedoorn heeft de vragen namens het college in ontvangst genomen en zorgt voor onafhankelijke beantwoording. 

Wethouder Hagedoorn bedankte de wijkbewoners voor de ingediende vragen. “Ik zie dit als een belangrijke eerste stap in het beloofde participatie-proces met inwoners om de wijk aardgasvrij te maken. Samen met inwoners gaan we op zoek naar de beste manier om dit te doen. Dit zal van huis tot huis verschillend kunnen zijn door de verschillende type woningen en de huidige staat van verduurzaming.” Het participatieproces in deze wijk is de eerste in deze vorm in de gemeente De Bilt en zal inzicht geven hoe om te gaan met het aardgasvrij maken van alle wijken vóór 2050.