Zonneveldenbeleid aangenomen in raad: ‘Ruim baan voor duurzame energie’

Een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen, minstens 50% lokaal eigendom én het behouden van een prettige leefomgeving. Met deze uitgangspunten is het Zonneveldenbeleid 2023 opgesteld. De gemeenteraad heeft het voorstel deze week aangenomen. 

Wethouder Krischan Hagedoorn is blij met de steun voor het nieuwe Zonneveldenbeleid. “Er is grote noodzaak voor duurzame energie. Ook onze gemeente levert een bijdrage in de regionale energiestrategie. Met dit nieuwe beleid voor zonnevelden regelen we dat ook onze inwoners een duidelijke stem krijgen. Procesparticipatie, lokale financiële deelname en lokaal zeggenschap zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.”

Eigendom

Het Zonneveldenbeleid regelt ook het eigendom van zonnevelden. Het college van B&W wil bij voorkeur initiatieven de ruimte geven die 100% lokaal eigendom zijn. Het minimum voor alle initiatieven is hoe dan ook 50% lokaal eigendom. Hagedoorn: “Het gaat hier om energie voor iedereen, dan moet het ook zoveel mogelijk ván iedereen zijn. Samen maken we de gemeente De Bilt duurzaam.” 

Door een amendement van PvdA De Bilt en SGP De Bilt is vastgelegd in het nieuwe zonneveldenbeleid dat initiatiefnemers zich niet alleen in moeten spannen om tot minstens 50% lokaal eigendom te komen, maar dat resultaat verplicht is. Hagedoorn: “Een goede toevoeging aan het nieuwe zonneveldenbeleid.”

Vervolg

De gemeente gaat nu aan de slag met een eerste consultatieronde en gaat te rade bij grondeigenaren, (particuliere) initiatiefnemers voor zonnevelden en inwoners om na te gaan welke initiatieven in de gemeente leven. Op basis van deze ronde wordt de gemeenteraad gevraagd kaders te stellen voor een maatschappelijke tender of een gebiedsproces. Een gebiedsproces wordt aangeraden als veel initiatieven in hetzelfde gebied landen. 

In een gebiedsproces wordt samen met inwoners, grondeigenaren en initiatiefnemers afgewogen welk initiatief het beste in het gebied past en welke niet. De gemeenteraad stelt niet alleen hier de kaders voor, maar beslist ook bij elk concreet initiatief of een vergunning wordt afgegeven of niet. Het nieuwe zonneveldenbeleid geeft de raad goede instrumenten om af te wegen of een zonneveld wel of niet aan te raden is in een bepaald gebied.

Beleidsvisie

Het aangenomen zonneveldenbeleid is de opvolger van het beleidskader uit 2017. Lees het volledige nieuwe Zonneveldenbeleid (PDF) hier.