Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie Ondergrond (BRO) inzien. De BRO is een centrale bron van duidelijke basisinformatie over de Nederlandse ondergrond.

In de BRO staan gegevens over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de grondwaterstanden van verschillende plekken in de gemeente
  • de gebruiksrechten op de ondergrond
  • de gesloten bodemenergiesystemen in de gemeente

Hierdoor krijgt u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen en vooraf wilt weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.

De gemeente is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren.

Waar vindt u deze gegevens?

De actuele gegevens zijn te vinden via de website BROloket.nl.

Op de website Basisregistratie Ondergrond vindt u daarnaast meer informatie over het inzien en gebruiken van BRO-gegevens.

Wat kost het?

Het bekijken van de Basisregistratie Ondergrond is gratis.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt u op de website Basisregistratie Ondergrond.

Heeft u een vraag aan de gemeente, neem dan contact op met:

BRO-coördinator

Naam: Roger Obergh 
E-mail: r.obergh@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 95 20