Gemeentelijke financiële maatregelen voor ondernemers (waaronder zzp’ers)

Op deze pagina vindt u informatie voor ondernemers over de gemeentelijke financiële maatregelen in verband met het coronavirus.

De informatie verandert op dit moment nog voortdurend. Wij raden u daarom aan de nieuwsberichten en deze pagina in de gaten te houden.

Bij de Rijksoverheid is er ook een speciale website opgezet met informatie voor ondernemers in verband met corona. Veelgestelde vragen over financiële maatregelen.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoud

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto). Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Heeft u vragen over de bijzondere bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)? De Bbz-regeling voor zelfstandigen wordt in De Bilt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst. Informatie staat op webpagina van de RSD.

U kunt ook bellen naar RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.

Gemeentelijke belastingen

  • OZB-aanslagen worden wel opgelegd, maar de mogelijkheden voor het betalen van aanslagen worden verruimd. Er is vanwege de coronacrisis de mogelijkheid om gespreid of uitgesteld te betalen.
  • De toeristenbelasting wordt op een minimaal bedrag opgelegd (10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag in plaats van 80%)
  • Invorderingsstappen voor alle belastingen worden opgeschort
  • ZZP’ers en ondernemers kunnen een verzoek indienen tot kwijtschelding van belasting. Hiervoor gelden wettelijke regels.

Een verzoek kunt u indienen bij de gemeentelijke belastingsamenwerking BghU. Iedereen die betaalproblemen heeft vanwege de coronamaatregelen kan contact opnemen met de BGHU. Hier kunt u ook terecht voor al uw overige vragen die betrekking hebben op gemeentebelastingen. Meer informatie vindt u op de website van de BghU: Extra maatregelen in verband met Corona en belastingheffing.

Bedrijfsleningen

Het is mogelijk een bedrijfslening aan te vragen bij de Regionale Sociale Dienst tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage. Informatie en aanvraagformulier staan op de ondernemerspagina op de website van de RSD

U kunt ook bellen naar RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.

Daarnaast biedt Qredits in samenwerking met de Rijksoverheid bedrijfsleningen aan voor ondernemers met een speciale lage rente en aflossingsvrije periode. Kijk op de pagina Qredits hulplijn voor meer informatie en de contactgegevens.

Andere niet-gemeentelijk regelingen

Naast bovenstaande regelingen die via gemeenten lopen zijn er ook andere regelingen via verschillende instanties om ondernemers te helpen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.
Meer informatie over de verschillende regelingen en welke instantie de regeling uitvoert staat op de webpagina van de rijksoverheid.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Een van de regelingen is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Deze regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Na uitbreiding van de regeling vallen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers ook onder deze regeling. Gedupeerde ondernemers ontvangen, als ze aan de voorwaarden voldoen, een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.
Meer informatie over de TOGS staat op de webpagina van de RVO.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een andere regeling is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Meer informatie over de NOW staat op de webpagina van het UWV

Overige vragen en informatie

Ook de Kamer van Koophandel heeft een coronaloket met veel informatie over ondernemen en het coronavirus.

Heeft u als ondernemer andere vragen aan de gemeente? Neem dan contact op met Simon Bremmer (bedrijfscontactfunctionaris gemeente De Bilt) via ondernemersloket@debilt.nl of via telefoonnummer 030 – 228 94 11.

Maatregelen De Bilt

Op verzoek treft de gemeente De Bilt onmiddellijk maatregelen die gericht zijn op de liquiditeit van ondernemingen of instellingen, bijvoorbeeld met betalingsregelingen of versnelde voorschotbetalingen. Dergelijke verzoeken brengen we intussen procesmatig in kaart, zodat we op langere termijn per proces kunnen bepalen hoe samenleving en overheid de kosten van de coronacrisis dragen en opvangen.

De basisprincipes die we hierbij hanteren zijn als volgt:

  • Alleen wanneer de algemene regelingen van Rijk, RSD, BghU of andere diensten geen uitkomst bieden, kan gebruik gemaakt worden van lokale regelingen of maatwerk.
  • Wij hanteren de lijn dat samenleving en overheid de kosten van de coronacrisis gezamenlijk dragen en opvangen.
  • We verwachten aantoonbare inzet van maatschappelijke partners en ondernemers om hun activiteiten en diensten op alternatieve wijze te continueren en negatieve financiële gevolgen dus zo beperkt mogelijk te houden.
  • De maatregelen hebben een tijdelijk karakter; het gaat om een noodpakket.
  • Wij trekken zoveel mogelijk één lijn met de regio, zodat verzoeken in verschillende gemeenten niet onnodig verschillend worden behandeld.

Noodpakket voor banen en economie

Tijdelijke financiële regelingen