Gemeentelijke financiële maatregelen voor ondernemers (waaronder zzp’ers)

Op deze pagina vindt u informatie voor ondernemers over de gemeentelijke financiële maatregelen in verband met het coronavirus.

De informatie verandert op dit moment nog voortdurend. Wij raden u daarom aan de nieuwsberichten en deze pagina in de gaten te houden.

Bij de Rijksoverheid is er ook een speciale website opgezet met informatie voor ondernemers in verband met corona. Veelgestelde vragen over financiële maatregelen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 t/m 4)

Het kabinet biedt een tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd. Na Tozo 1 en Tozo 2 volgen Tozo 3 en Tozo 4. De Tozo 3 regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021; de Tozo 4 regeling loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Vanaf begin juli tot en met 30 september 2021 kunt u online Tozo 5 aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als voor Tozo 4. En u kunt bij Tozo 5 hulp en advies krijgen die bij uw situatie past.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling.

De regeling voor zelfstandigen wordt voor gemeente De Bilt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst. Meer informatie en voorwaarden vindt u op de webpagina van de RSD 
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar de RSD via het nummer 030 – 692 94 55  (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.

Gemeentelijke belastingen

Iedereen die betaalproblemen heeft met de gemeentelijke belastingen kan contact opnemen met de BGHU. Hier kunt u ook terecht voor al uw overige vragen die betrekking hebben op gemeentebelastingen.

Bedrijfsleningen

Het is mogelijk een bedrijfslening aan te vragen bij de Regionale Sociale Dienst tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage. Informatie en aanvraagformulier staan op de pagina Tozo bedrijfskrediet op de website van de RSD

U kunt ook bellen naar RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.

Daarnaast biedt Qredits in samenwerking met de Rijksoverheid bedrijfsleningen aan voor ondernemers met een speciale lage rente en aflossingsvrije periode. Kijk op de pagina Qredits hulplijn voor meer informatie en de contactgegevens.

Schulddienstverlening voor ondernemers

Bent u ondernemer met (ernstige) financiële problemen? Is het onzeker of u door kunt gaan met uw bedrijf of bent u misschien al gestopt? Ook dan kunt u terecht bij het Ondernemersteam van de RSD voor hulp. Meer informatie over schulddienstverlening voor ondernemers vind u op de webpagina van de RSD.

Maatregelen De Bilt

Op verzoek treft de gemeente De Bilt onmiddellijk maatregelen die gericht zijn op de liquiditeit van ondernemingen of instellingen, bijvoorbeeld met betalingsregelingen of versnelde voorschotbetalingen. Dergelijke verzoeken brengen we intussen procesmatig in kaart, zodat we op langere termijn per proces kunnen bepalen hoe samenleving en overheid de kosten van de coronacrisis dragen en opvangen.

De basisprincipes die we hierbij hanteren zijn als volgt:

  • Alleen wanneer de algemene regelingen van Rijk, RSD, BghU of andere diensten geen uitkomst bieden, kan gebruik gemaakt worden van lokale regelingen of maatwerk.
  • Wij hanteren de lijn dat samenleving en overheid de kosten van de coronacrisis gezamenlijk dragen en opvangen.
  • We verwachten aantoonbare inzet van maatschappelijke partners en ondernemers om hun activiteiten en diensten op alternatieve wijze te continueren en negatieve financiële gevolgen dus zo beperkt mogelijk te houden.
  • De maatregelen hebben een tijdelijk karakter; het gaat om een noodpakket.
  • Wij trekken zoveel mogelijk één lijn met de regio, zodat verzoeken in verschillende gemeenten niet onnodig verschillend worden behandeld.

Niet-gemeentelijke regelingen

De Rijksoverheid ondersteunt (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. Kijk voor een overzicht van deze regelingen op de webpagina van de Rijksoverheid

Overige vragen en informatie

Coronaloket KvK

Ook de Kamer van Koophandel heeft een coronaloket met veel informatie over ondernemen en het coronavirus.

De Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA).

Een groeiende groep regionale bedrijven, gemeenten en de provincie heeft de handen ineengeslagen om, belangeloos, ondersteuning en antwoorden op uw vragen te bieden. Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Bijvoorbeeld als het gaat om financieringsvraagstukken, wegwijs worden in de verschillende regelingen, advies of een klankbord nodig voor uw bedrijfsvoering. Of heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Denk aan advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit. Meer informatie over URECA vindt u op de webpagina van de Economic Board Utrecht (EBU)

Contact gemeente De Bilt

Heeft u als ondernemer andere vragen aan de gemeente? Neem dan contact op met Ellen van Tellingen (bedrijfscontactfunctionaris gemeente De Bilt) via ondernemersloket@debilt.nl of via telefoonnummer 06 28 14 98 33.