Ondersteuning voor ondernemers

Op deze pagina vindt u informatie voor ondernemers over de gemeentelijke en landelijke (financiële) ondersteuning.

Regionale Sociale Dienst (RSD)

Met ingang van 1 oktober 2021 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de Tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Wel bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

De RSD voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een lening, of een aanvulling van uw inkomen op bijstandsniveau.

Meer informatie over het Bbz of IOAZ is te vinden op de website van de RSD.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Ondernemersteam. Zij helpen u graag!

De Rijksoverheid heeft een regeling in het leven geroepen om de horeca, evenementen, sport en cultuur tegemoet te komen voor de kosten die zijn gemaakt om coronatoegangsbewijzen te controleren. Gemeente De Bilt gaat nu aan deze regeling uitvoering geven. De verplichte controle op het coronatoegangsbewijs (QR-code) is inmiddels vervallen, het gaat om de periode waarin deze verplichting bestond (januari en februari 2022).

Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het UWV.