Ondersteuning voor ondernemers

Op deze pagina vindt u informatie voor ondernemers over de gemeentelijke en landelijke (financiële) ondersteuning.

Regionale Sociale Dienst (RSD)

Met ingang van 1 oktober 2021 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de Tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Wel bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

De RSD voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een lening, of een aanvulling van uw inkomen op bijstandsniveau.

Meer informatie over het Bbz of IOAZ is te vinden op de website van de RSD.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Ondernemersteam. Zij helpen u graag!

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het UWV.