Stedenbanden

Gemeente De Bilt heeft een stedenband (jumelage) met Coesfeld in Duitsland en met Miescisko in Polen. Daarnaast is er de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt.

Door bevordering van contacten wil de gemeente De Bilt een bijdrage leveren om op een bredere basis te werken aan meer onderling begrip en waardering in de wereld.

Binnen de gemeente De Bilt zijn drie stichtingen werkzaam, die tot doel hebben contacten te onderhouden met gemeenten en dorpen buiten Nederland. Bij twee stichtingen gaat om het om jumelages oftewel het onderhouden van vriendschapsbanden tussen twee gemeenten. De derde stichting kiest als invalshoek de ontwikkelingssamenwerking.