Stedenbanden

Gemeente De Bilt heeft een stedenband (jumelage) met Coesfeld in Duitsland en met Miescisko in Polen. Daarnaast is er de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt.

Door bevordering van contacten wil de gemeente De Bilt een bijdrage leveren om op een bredere basis te werken aan meer onderling begrip en waardering in de wereld.

Binnen de gemeente De Bilt zijn drie stichtingen werkzaam, die tot doel hebben contacten te onderhouden met gemeenten en dorpen buiten Nederland. Bij twee stichtingen gaat om het om jumelages oftewel het onderhouden van vriendschapsbanden tussen twee gemeenten. De derde stichting kiest als invalshoek de ontwikkelingssamenwerking.

Jumelage met Coesfeld

Vanaf 1977 bestaat de jumelage met Coesfeld, een plaats in Duitsland. Coesfeld ligt in de buurt van Winterswijk en heeft circa 38.000 inwoners. Inwoners van Coesfeld en De Bilt ontmoeten elkaar regelmatig, bijvoorbeeld bij bustochten, fietstochten, schooluitwisselingen en tentoonstellingen.

Stichting Stedenband De Bilt-Coesfeld

Gemeente Coesfeld

Jumelage met Miescisko

Sinds 1995 bestaat de jumelage met Miescisko, een dorp van circa 5.000 inwoners in Polen. Door de jaren heen zijn diverse contacten ontstaan. Jaarlijks ontmoeten scholieren elkaar op muzikaal en sportief gebied. De stichting zamelt ook goederen in om deze tijdens de St. Michaelsmarkt in september in Miescisko te verkopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel, zoals de bibliotheek of kinderopvang.

Stichting Razem

Gemeente Miescisko

Contactpersoon bij de gemeente voor de de drie stichtingen is mevrouw A. Bovée, bereikbaar via telefoon 030 - 228 95 69 of e-mail a.bovee@debilt.nl.