Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Hebt u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen?

In deze gevallen hebt u een Gezondheidsverklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. 

Als U 75 jaar of ouder bent kunt u een gezondheidsverklaring ook kopen aan de informatiebalie van het gemeentehuis.

De kosten bedragen € 41. U kunt uitsluitend met pin betalen. Let op: een digitale aanvraag via het CBR gaat sneller.

Het CBR beoordeelt met de ingevulde gezondheidsverklaring of u lichamelijk en geestelijk gezond genoeg bent om te rijden. Als u van het CBR een brief met goedkeuring krijgt, kunt u uw nieuwe rijbewijs aanvragen.