Rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan. Ook om uw rijbewijs te vernieuwen (verlengen) gaat u naar het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Het rijbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het aanvragen van een rijbewijs onder de 18 jaar is een begeleiderspas nodig. Zie 'Begeleiderspas aanvragen'.

Afspraak maken

Let op: voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken.

Bent u het oude rijbewijs verloren of is het gestolen? Maak dan een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak maken (oud rijbewijs ontbreekt)

Meenemen

 • Bij het vernieuwen van uw rijbewijs: uw oude rijbewijs
 • Een recente pasfoto in kleur (niet ouder dan 6 maanden). Voor pasfoto's op het nieuwe rijbewijs gelden dezelfde eisen (Rijksoverheid) als voor de pasfoto’s op het paspoort en de identiteitskaart. De pasfoto’s kunt u laten maken bij een fotograaf.  De uiteindelijke beoordeling van de foto’s ligt altijd bij de medewerker die u helpt. 
 • Bij vermissing: een geldig identiteitsbewijs
 • Een geldig identiteitsbewijs

Geldigheid

Soort rijbewijs Geldig
Rijbewijs 10 jaar
Rijbewijs, leeftijd 65 tot 70 jaar tot 75e verjaardag
Rijbewijs, leeftijd 70 jaar en ouder 5 jaar
Rijbewijs op basis van medische indicatie Geen vaste termijn. Verloopdatum staat op het rijbewijs
Rijbewijs voor vrachtwagen of bus 5 jaar

Uw rijbewijs is geldig tot de datum die erop staat. Vanaf die datum is het verlopen en mag u er niet meer mee rijden. Goed om te weten: als u uw rijbewijs vóór de verloopdatum vernieuwt, schuift de verloopdatum naar voren. Voorbeeld: uw rijbewijs is geldig tot 23 juni. U vraagt op 15 mei een nieuw rijbewijs aan. Uw nieuwe rijbewijs is geldig tot 15 mei.

Kosten

Product Prijs Spoed
Rijbewijs € 51,10 € 90,75

Afhalen

U kunt uw nieuwe rijbewijs na 5 werkdagen ophalen bij de afhaalbalie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt uw rijbewijs tot 3 maanden na aanvraag afhalen.

Meenemen:

 • Oude rijbewijs
 • Afhaalbewijs 
 • Geldig identiteitsbewijs 

U kunt u uw rijbewijs digitaal verlengen. U doet dan de aanvraag op de website van het RDW. Hiervoor moet u een smartphone hebben met de DigiD app met ID-check.
U laat eerst een pasfoto maken bij een fotograaf die door de RWD erkend is. Neem dan uw huidige rijbewijs (of rijbewijsnummer) mee. U vindt een erkende fotograaf met de RDW-locatiewijzer

Lees alle informatie op Rijbewijs online verlengen (website RDW).

Heeft u uw rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Het rijbewijs mag maximaal nog 5 dagen geldig zijn. Als u het rijbewijs voor 13.00 uur aanvraagt dan kunt u het in principe de volgende werkdag na 11.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken. Ná 13.00 uur is een spoedaanvraag niet meer mogelijk. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra.

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen.

Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs

 1. Vul ongeveer 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in.
  Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig.
 2. Maak een afspraak met een keuringsarts
  U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een medisch specialist.
 3. Laat uw gezondheid onderzoeken
  De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar het CBR.
 4. CBR beoordeelt uw aanvraag
  Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt) bent. Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.   
 5. Uw rijbewijs verlengen
  Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente. In de brief van het CBR staat de datum waarvoor het rijbewijs moet worden verlengd.

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in

Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 75-plussers toestaan 1 jaar te laten rijden met verlopen rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

 • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T)
 • een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep
 • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar
 • geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben
 • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.
75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

 • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt . U ontvangt hierover een brief van het CBR
 • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum
 • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is
 • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging
 • Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs ondertekent u tijdens de afspraak een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hierin legt u uit hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen. 

Online melding via RDW

Via de RDW kunt u, 24 uur per dag, een verlies of diefstal van een Nederlands rijbewijs melden. Nadat uw melding is geregistreerd, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van uw rijbewijs heeft u uw DigiD nodig. Meer informatie vindt u op de website van de RDW

U heeft een medische keuring (Gezondheidsverklaring) nodig als u 75 jaar of ouder bent op de datum waarop uw rijbewijs verloopt, u een beperking hebt die van invloed is op uw rijvaardigheid of als u een rijbewijs aanvraagt voor vrachtwagen of bus. Een medische keuring regelt u via een Gezondheidsverklaring.

Heeft u een extra categorie behaald? Dan moet u uw rijbewijs laten vernieuwen. 

Afspraak maken

Ben  je 17 jaar en wil je je rijbewijs aanvragen, dan heb je een begeleiderspas nodig om straks te mogen rijden. Op deze begeleiderspas komen de namen te staan van de door jouzelf gekozen coaches die jou tot je 18e verjaardag gaan begeleiden tijdens het autorijden.

De pas mag je aanvragen vanaf 16,5 jaar. De RDW raadt aan om de begeleiderspas ongeveer een maand voor het praktijkexamen aan te vragen. Je moet eerst de begeleiderspas hebben aangevraagd, voordat je een rijbewijs kunt aanvragen bij de gemeente.

De begeleiderspas kun je aanvragen nadat jouw coaches bij de RDW zijn geregistreerd. Dit moet er minimaal 1 en mogen er maximaal 5 zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de RDW 'Rijbewijs halen voor je 18e'

Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u in bepaalde gevallen omwisselen  voor een Nederlands rijbewijs.

Afspraak maken

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Uw geldige buitenlands rijbewijs. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende buitenlandse instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs
 • Eén recente pasfoto in kleur. Voor de pasfoto op het nieuwe rijbewijs gelden dezelfde eisen (als voor de pasfoto’s op het paspoort of identiteitskaart
 • Een geldige verblijfsvergunning. Voor een aantal landen is dat niet nodig. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW (buitenlands rijbewijs omwisselen).
 • Bent u expat en valt u onder de 30%-regelingdan moet u een brief van de Belastingdienst overleggen waaruit dit blijkt
 • Een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring rijbewijs). Voor een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein is dit niet altijd nodig. Voor rijbewijzen uit alle andere landen is dit wel altijd verplicht. Op de website van het CBR vindt u hierover informatie
 • Pinpas: betaal bij voorkeur met uw pinpas. Contant betalen is ook mogelijk

Geldigheid

Een rijbewijs is 10 jaar geldig, behalve in de volgende situaties:

 • Een rijbewijs met de categorie C (vrachtwagen)
 • Een rijbewijs met de categorie D (bus)

Deze zijn 5 jaar geldig. Dit in verband met de keuring.

Kosten

Voor het  omwisselen van een buitenlands rijbewijs betaalt u hetzelfde tarief als voor het aanvragen van een rijbewijs. Zie de kosten in de tarieventabel hierboven. 

Een spoedaanvraag is niet mogelijk. Het rijbewijs wordt opgestuurd naar de RDW. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.

Let op

Het originele buitenlandse rijbewijs wordt ingenomen. U krijgt een kopie van het ingeleverde rijbewijs mee.

U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

Paspoort of identiteitskaart mee

Als u wel gaat rijden, neem dan een document mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart.

Verzekering

Heeft u een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan bent u gewoon verzekerd. Ook al kunt u het rijbewijs op dat moment niet laten zien. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

Andere landen

In andere landen rijden tijdens de aanvraag raden wij af. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.

Meer informatie

Vanaf 16 jaar mag u op een bromfiets rijden. Een bromfietsrijbewijs (AM) is dan verplicht. Als u al een autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A) heeft, is een bromfietsrijbewijs niet nodig.

Meer informatie