Adresonderzoek aanvragen

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet meer woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken?  Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

Afspraak maken

Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij onjuiste inschrijvingen een adresonderzoek starten.
De gemeente onderzoekt waar deze persoon nu woont en verzoekt deze het nieuwe adres door te geven. Na afronding van het onderzoek kan de gemeente iemand inschrijven op een nieuw adres of uitschrijven uit de BRP.

Een adresonderzoek duurt gemiddeld 3 maanden.

Wie kan een adresonderzoek aanvragen?

Een adresonderzoek kan aangevraagd worden door een:

  • bewoner
  • verhuurder
  • eigenaar
  • deurwaarder

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • eventuele contactgegevens van de persoon in onderzoek zoals e-mailadres, telefoonnummer of het nieuwe adres. Dan gaat het onderzoek sneller.

Kosten

Het verzoek tot adresonderzoek is gratis.