Document waarmerken

Hebt u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken.

Afspraak maken

Meenemen

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken: de gemeente maakt hiervan een kopie
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Geld: u betaalt bij de aanvraag contant of met pin.  Pinnen heeft de voorkeur

Geen Nederlands document

Heeft u een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig? Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. U kunt hiervoor ook naar een notaris gaan.

Kosten

Het waarmerken van een document kost € 11,70.

Diploma of getuigschrift

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Dat kan de gemeente niet voor u doen. Daarvoor kunt u terecht bij: