Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u persoonlijk aan. Daarvoor kunt u een afspraak maken. 

Afspraak maken

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief. 

Meenemen

  • Een volledig door uw (toekomstige) werkgever ingevuld aanvraagformulier VOG. Uw werkgever geeft in dit formulier aan waarop gescreend moet worden
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Geld: de verklaring moet bij de aanvraag contant of met pin worden betaald. Pinnen heeft de voorkeur

Kosten

Een VOG kost € 41,35.

Aanvraag door de werkgever

Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.