Vermissing reisdocument

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? U hoeft geen aangifte bij de politie of gemeente te doen, maar u kunt dit direct online melden bij de gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Is uw reisdocument gestolen? Bij diefstal of beroving moet u eerst aangifte doen bij de politie. Vraag daarna een nieuw identiteitsbewijs of paspoort aan.

Let op

Een geregistreerde vermissing kan niet meer worden teruggedraaid, het document wordt meteen geregistreerd als vermist en is vanaf dat moment onbruikbaar.

Geeft u tot 3 keer toe, in vijf jaar tijd, geen goede reden op voor de vermissing van uw paspoort? Dan kan de aanvraag op een nieuw paspoort worden afgewezen. Daarnaast wordt u dan geregistreerd in het Register Paspoortsignaleringen (Rijksoverheid). 

Inloggen met DigiD Vermissing reisdocument

Nodig

  • Uw DigiD

Kosten

Aan het doorgeven van vermissing van uw reisdocument zijn geen kosten verbonden.