Recreatie en landschap

Gemeente De Bilt is een groene omgeving waarin bossen, parken, landgoederen, moeras- en weidegebieden liggen. Het ideale uitgangspunt voor recreatie.

De Stichtse Lustwarande

De Bilt maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande. Dit is een lange reeks van buitenplaatsen en landgoederen langs de zuidwestelijke kant van de Utrechtse Heuvelrug.

Het gaat om veel landgoederen, de Utrechtse Heuvelrug, de Nieuwe Hollandse Waterlinieen het Vechtplassengebied (Westbroekse Zodden). We werken nauw samen met verschillende natuur- en landschapsbeheerders. Zo houden we de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in stand en waar mogelijk wordt deze ook versterkt.

Meer informatie