Activiteiten

Samen actief is het motto van alle activiteiten die vanuit het crisis- en herstelplan corona door de gemeente en maatschappelijke partners georganiseerd worden.

De activiteiten richting zich op alle doelgroepen die door de coronacrisis geraakt zijn en een steuntje in de rug verdienen. Dit zijn:

  • Lokale ondernemers en inwoners met zorgen over werk en inkomen
  • Jeugd
  • Jongeren
  • Vrijwilligers
  • Mantelzorgers
  • Inwoners met eenzaamheid
  • Sportverenigingen
  • Cultuursector
  • Maatschappelijke organisaties

Voor een overzicht van activiteiten zie het 'Laatste Nieuws' op onze website of ga naar de pagina www.actiefindebilt.nl