Jeugd

De coronatijd heeft jeugd en jongeren hard geraakt. Minder tijd op school, minder sociale contacten, weinig bewegen en het stilvallen van sport en cultuuractiviteiten. Nu alle maatregelen zijn opgeheven is het weer tijd om samen actief te worden met sport, cultuur en ontmoeting! 

Gelukkig is er veel te doen in onze kernen van gemeente De Bilt zowel voor, tijdens en na de zomervakantie. Doe mee: maak gebruik van het aanbod van activiteiten, sluit je weer aan bij een vereniging of maak gebruik van het cursusaanbod.

De gemeente draagt bij

Vanuit het Crisis- en herstelplan corona draagt de gemeente, samen met maatschappelijke partners bij aan een mooi aanbod van activiteiten en ontmoeting. Dit doen we door:

  • Extra promotie van activiteiten voor jeugd via specials in lokale bladen, berichten op omroep, Sjors Sportief en Creatief, folders en billboards
  • Een bijdrage aan extra activiteiten op het vlak van sport en cultuur zowel voor, tijdens als na de zomervakantie
  • Aan Stichting Leergeld is gevraagd om eventuele financiële en andere drempels voor kinderen en ouders dit jaar zoveel mogelijk weg te nemen zodat álle kinderen kunnen meedoen
  • Scholen worden ondersteund in het wegwerken van leerachterstanden.