Sport & Gezondheid

Na twee jaar corona zijn er weer mogelijkheden om met elkaar actief te zijn. Sporten en bewegen is gezond en gezellig voor jong en oud. 

Gemeente De Bilt stimuleert inwoners om voldoende te sporten en te bewegen door:  

  • Goede sportaccommodaties en speelruimte beschikbaar te stellen
  • Een aantrekkelijk sportaanbod te stimuleren
  • Samenwerking met en ondersteuning van sportverenigingen
  • De inzet van buurtsportcoaches en schoolsportcoaches 
  • Diverse projecten in het kader van sportakkoord en preventieakkoord

Maak gebruik van het sportaanbod en kijk op deze webpagina voor het aanbod. 
Of neem contact op met onze buurtsportcoaches van MENSDeBilt.

Activiteiten in onze gemeente

Kijk vooral op onderstaande websites voor sportactiviteiten onze kernen: