Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de smeerolie in de samenleving. Het is de manier om met elkaar in contact te komen en bij te dragen aan de samenleving. Daarnaast vinden vrijwilligers het leuk om zich vrijwillig ergens voor in te zetten. Het geeft energie om zinvol bezig te zijn en daarnaast is het vaak ook een sociale verrijking.

Wordt weer actief als vrijwilliger

Tijdens de coronacrisis zijn helaas veel vrijwilligers gestopt. Een deel is inmiddels weer begonnen maar een deel komt niet meer terug. Dat geldt met name voor oudere vrijwilligers. 
Daarom is het nu tijd om (weer) actief te worden als vrijwilliger. Meld u bijvoorbeeld aan bij de vrijwilligerscentrale of neem contact op met 'Handje Helpen'.

Plan 'Vrijwilligers Vinden en Binden'

Om de 'oude’ groep vrijwilligers weer te activeren en nieuwe vrijwilligers te vinden hebben MENS en Samen voor De Bilt het plan 'Vrijwilligers Vinden en Binden' opgesteld.

Voor het vinden van vrijwilligers worden andere middelen en methoden ingezet. Centraal hierin staan een nieuwe website/portal en campagne om potentiële vrijwilligers  te enthousiasmeren. Dit door bijvoorbeeld te laten zien wat vrijwilligerswerk doet en oplevert. Ook voor het binden van vrijwilligers worden nieuwe vormen van communicatie ingezet om vrijwilligers te helpen zich breder te ontwikkelen door het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere vrijwilligers.