Toegang naar kansenkaart wonen

Tot 15 februari 2021 kon u adviezen en reacties plaatsen op de digitale kansenkaart.

Wilt u weten welke adviezen zijn ingediend? Kijk dan op de pagina Adviezen woningbouwopgave.