Adviezen woningbouwopgave

Inwoners en andere betrokkenen stelden hun advies op over wonen in De Bilt. Een advies op basis van de wensen, kansen en (on)mogelijkheden in uw dorp of wijk. Hoe zien zij wonen in de toekomst voor zich?

Tot 15 februari 2021 zijn adviezen ingestuurd via de digitale kansenkaart en via mail. Op deze pagina kunt u alle adviezen bekijken. In de volgende stap brengen we in een redactieteam met inwoners de adviezen samen tot één advies.

Adviezen binnengekomen via de kansenkaart

Hoe kunt u de adviezen en reacties lezen in de kansenkaart?
Het werkt het beste in Google Chrome.

  • Locatie zoeken
    Rechtsboven kunt u zoeken op Gebied (linkerveldje) en vervolgens op Locatie (rechterveldje). De kaart zoomt automatisch naar de locatie.
    U kunt via ook zelf inzoomen op de kaart.
  • Locatie selecteren en voorstel en reacties lezen
    Klik op het pijltje linksboven in de kaart en kies in het uitklapmenu voor Punt. Het blokje is nu blauw.
    Klik op de locatie in de kaart. Deze krijgt een roze rand. Nu verschijnt aan de linkerkant de locatiebeschrijving en daaronder de reacties.
Toegang kansenkaart

Adviezen binnengekomen via de mail

Alle adviezen zijn zonder bewerking door de gemeente op de website geplaatst. Het gaat dus nadrukkelijk om adviezen van inwoners, áán de gemeente. Zo kunt u op transparante wijze volgen wat er met deze adviezen wordt gedaan. Verwerking van deze adviezen vindt plaats binnen het redactieteam. Dit leidt uiteindelijk tot één samenvattend advies, aan de raad.

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van de adviezen, dan kunt u contact opnemen met Samenwerkenaanwonen@debilt.nl. Dan zoeken wij met u naar een oplossing.